Registrera företag och skydda företagsnamnet

registrera företagAtt registrera företag är något man ska göra om man väljer att starta ett. Detta gäller dock inte om man ska ha en enskild verksamhet. Att registrera företag innebär dock även ett skydd för sitt företagsnamn.

När man ska registrera företag ansöker man alltså även om att få namnet godkänt och registrerat. Detta gör att namnet skyddas i hela Sverige. Gällande enskild firma skyddas det dock bara i länet företaget finns i, men för en extra avgift kan man utöka detta till andra län.

Ett namn är väldigt viktigt för ens företag, då det ofta är vad kunderna först får höra eller lägger märke till. Ett namn behöver alltså säga en del om företaget, och där borde ligga eftertanke bakom. Det får dock inte bara vara en beskrivning om företaget, vara för likt ett annat företagsnamn, vara vilseledande eller liknande.

Ska man registrera företag, ska man helst även skicka med flera förslag på namn. Dessa provas i ordningen man skrivit dem. Om ett står med på listan, kan alltså det godkännas och registreras, utan att man blir tillfrågad. Därför ska man tänka länge på vad man vill ha med på listan, och sätta dem i rätt ordning. Att registrera företag innebär alltså ett skydd, även om man som enskild verksamhet inte behöver göra det.